KlachtenVervelend dat u niet tevreden bent. Dat voorkomen we liever. Wat de reden ook is, we gaan snel aan de slag.

U kunt ons bellen op 088 – 3777700 of u kunt uw klacht mailen naar info@vriendelijkordehouden.nl
Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk.

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen een week een bevestiging van ontvangst. Ons streven is dat de klacht binnen vier weken is afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen de termijn van vier weken hiervan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien krijgt u een indicatie wanneer wij denken uitsluitsel te kunnen geven.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht kunt u een e-mail schrijven aan Paul van Dellen:

dellen@telfort.nl

Het oordeel van onze onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.