Klachten

Vervelend dat u niet tevreden bent. Dat voorkomen we liever. Wat de reden ook is, we gaan snel aan de slag.

U kunt uw klacht mailen naar info@rapucation.eu
Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk.

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen een week een bevestiging van ontvangst. Ons streven is dat de klacht binnen vier weken is afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen de termijn van vier weken hiervan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien krijgt u een indicatie wanneer wij denken uitsluitsel te kunnen geven.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht kunt u een e-mail schrijven aan Paul van Dellen:

dellen@telfort.nl

Het oordeel van onze onafhankelijke derde is bindend voor de Stichting Rapucation. Eventuele consequenties worden door ons binnen twee weken afgehandeld.

Klachten en bewijzen van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.