Bijsturen van het maken van huiswerk

Karen is Docent Nederlands op het VO. Zij volgde de cursus Vriendelijk Orde Houden (VOH). Zij vertelt hoe zij een leerling bijstuurt die zijn of haar huiswerk niet maakt.

Karen van Pelt – 16 februari 2019

Het is redelijk simpel. Ik houd bij of kinderen huiswerk maken. Als het niet in orde is (of half), noteer ik dat. Bij een derde keer (dit is vooraf aangekondigd door mij) laat ik de leerling een reflectieverslag schrijven. Wanneer kinderen daarna weer drie keer huiswerk vergeten of niet maken komt er een tweede reflectieverslag en een mail naar de ouders. Vooral als de resultaten van deze leerling tegenvallen (en dat is vaak zo) dan vraag ik de ouders ook nog eens het gesprek aan te gaan over het belang van huiswerk, voorbereid in de les verschijnen enz en de relatie met goede resultaten met hun kind te bespreken.
Ik heb er onderhand goede ervaringen mee.

Ik heb in mijn eerste schooljaar ook gewerkt met een bonus per half jaar: kinderen kregen een 10 (1x tellend). Elke keer wanneer het huiswerk niet was gemaakt, ging daar 1 punt af. Na een half jaar voerde ik het behaalde huiswerkcijfer in. Daarna stond iedereen weer op 10 (nieuwe ronde..!).
NB Beide systemen werken, maar nooit voor ALLE kinderen.