De stoel

Jacqueline geeft muziekles. Dit is wat zij erover schreef – 9 december 2021

Wat ik een erg mooi voorbeeld vond, uit een andere groep (die recent de laatste les heeft gehad). Ik zette bij deze saxofooncursus voor kinderen met basisschoolleeftijd altijd een stoel neer, waarop ik de bladen van Vriendelijk Orde Houden neerzette. Duidelijk en zichtbaar in beeld. Op een dag kwam ik wat later binnen en zei een meisje: ‘Juffrouw, de stoel staat er nog niet voor de bladen’. En ze ging de stoel pakken en neerzetten. Dit geeft maar weer aan dat de kinderen er (intern) best mee bezig zijn en het een prettige werkwijze vinden.