Grenzen afbakenen

Karen is docent Nederlands op het Pieter Nieuwland College en volgde de cursus Vriendelijk Orde Houden.

Karen – 21 september 2018

Een kleine twee jaar geleden volgde ik de cursus Vriendelijk Orde Houden en nog steeds maak ik dankbaar gebruik van een aantal inzichten die ik destijds verkreeg. Een van die inzichten is dat je duidelijk, doch vriendelijk zal moeten afbakenen in jouw les waar grenzen lopen. Dat afbakenen van grenzen trachtte ik uiteraard altijd al te doen, maar ik was toch vaak aan het herhalen tegen leerlingen welk gedrag ik echt niet wilde in de les. Door de vorm en toon van mijn boodschap te veranderen, namelijk in vriendelijk geformuleerde tips, lijkt het vrijwel onmogelijk voor de meeste leerlingen om negatief of onbehoorlijk te reageren op die boodschap. Het is namelijk zo redelijk wat ik vraag van hen en ik doe het ook zo vriendelijk.
Ook een hulpmiddel als het reflectieverslag zet ik met regelmaat in. Natuurlijk zijn er leerlingen die ook met een of twee tips nog niet het gedrag laten zien waarmee goed te werken is, maar een reflectieverslag geeft niet alleen vaak inzicht bij de leerling zelf dat zijn of haar gedrag echt niet kan, ook ouders of ik als docent krijgen soms beter beeld van eventuele factoren die een rol spelen bij het verstorende gedrag.