Groep 4

Marieke volgde de cursus Vriendelijk Orde Houden. Hier geef zij feedback nadat zij ervaring heeft opgedaan in de praktijk.

Marieke Noz  – leerkracht PO groep 4 – 7 september 2019

Ik ben voortvarend te werk gegaan in de les. In de eerste week vooral met het oefenen van de gebaren en met rust bewaren tussen de wisselingen door. De tweede week ben ik begonnen met tips en met de tijdrovende opdracht zelfs al. Dat maakte diepe indruk op met name een jongetje. Volgende week hebben we oudergesprekken.

Dan ga ik aan de ouders uitleggen hoe we het dit jaar aanpakken met rust en orde in de klas. Ik denk dat dat makkelijker is want in groep vier hebben ze hulp nodig thuis om de tijdrovende opdracht te maken. Verder heb ik een erg leuke klas, en merk ik dat ik als de les boeiend en divers is, eigenlijk minder moeite heb met orde dan ik vorig jaar had:)