Met elke klas bespreek ik een 6-tal huisregels

Siep is Docent Engels in het VO en volgde de cursus Vriendelijk Orde Houden.

Siep – 25 september 2018

Ik vond de hele cursus leerzaam en de tip van Johan waar ik in de praktijk het meest van profiteer is, het vaststellen en bespreken van mijn ‘set of classroom rules’. Ik heb een 6-tal huisregels opgesteld (gelinkt aan de schoolregels) die ik met elke nieuwe klas uitvoerig bespreek en waar ik – als de klas na verloop van tijd van de regels afwijkt – ook regelmatig op terugkom. Ik zet de PPT met de regels dan weer aan het begin van een les op het digibord, en bespreek ze opnieuw. Dit geeft heel veel houvast, duidelijkheid en rust.