Motivatiecoach

Vriendelijk Orde Houden in de klas (VOH) is op zoek naar intrinsieke motivatie, samenwerking en rolwisseling. Praktische handvatten hiervoor vinden docenten bij de onderwerpen de invalshoek Lesinhoud.
Beoordeling speelt daarbij een cruciale rol. De schrijver van het onderstaande artikel munt een nieuw woord: Motivatiecoach. Lees in dit verband de bijbehorende checklist van de Motivatiecoach. Lees meer over rollen van de docent

Ruben van den Broek – cursist uit 2020 – 30 maart 2021

In 2020 volgde ik cursus Vriendelijk Orde Houden, die online werd aangeboden vanwege de corona lockdown. De directe aanleiding was een incident tijdens één van mijn lessen waar ik moeilijk van los kon komen.

Door de cursus begrijp ik nu dat als je leerlingen de ruimte biedt om op een verantwoordelijke en zelfstandige manier aan het werk te gaan, er geen aanleiding meer is voor hen om zich tegen deze vorm van onderwijs aanbieden te verzetten. Naar mijn idee ben je als je dat doet geen docent maar meer een ‘motivatiecoach’.

Mijn studenten vroegen mij iets te vertellen over de manier waarop ik orde houd. Ter voorbereiding belde ik Johan ’t Hart en wij bespraken de workshop die ik ga geven. Daarna stuurde ik hem twee mails:

Beste Johan,

Dank voor een heel gezellig gesprek aan de telefoon gisteravond. Ik
belde je met de vraag of ik de lessen die ik vorig jaar van je geleerd
had over Vriendelijk Orde Houden zou mogen doorgeven aan mijn
studenten. Het oorspronkelijk idee was om een workshop te houden met
verschillende demonstraties van orde houden, en wilde ik afsluiten met
een demonstratie over hoe het ook vriendelijk kan. Zoals ik
gisteravond tegen je zei, gaat het niet alleen om de handelingen die
je uitvoert, maar vooral ook over de boodschap die je de leerling wilt
meegeven en de toon waarmee je dat doet. Ook heb ik zelf kunnen
constateren dat als je de leerlingen zover weet te krijgen dat ze met
plezier aan je vak werken, dat je in feite ook niet gauw te maken
zult hebben met ordeproblemen. We noemen het wel orde houden of
klassenmanagement, maar eigenlijk gaat het over het motiveren van
leerlingen op een stimulerende, positieve manier.

Ik ben ook heel blij met het materiaal dat je mij hebt toegezonden.
Deze zal ik met veel belangstelling doornemen.

Hey Johan,

Dank, wederom, voor je mooie gedachten en voor de inspiratie dat dat biedt. Na een nachtje erover geslapen te hebben, heb ik voor mezelf ook besloten dat ik het aanstaande maandag niet wil hebben over hoe het niet moet, maar vooral over hoe het wél moet!

Dank nogmaals voor al je hulp en inspiratie!

Ruben van den Broek

Over de foto bij dit testimonial van Ruben: Je ziet een tuin met verschillende wilde bloemen. Op deze manier kun je ook naar je leerlingen kijken. Iedereen is anders.