Jacobien,

Jacobien is leerkracht PO

Na mijn deelname aan de cursus Vriendelijk orde houden merk ik zeker verschil en dat is heel fijn. Op mijn huidige school werken we met de Vreedzame school. Een aantal van de aspecten die we hebben behandeld tijdens de cursus komen in deze methode terug. Zoals het kennismaken, het opbouwen van een kader en zelf het gewenst gedrag tonen.

De tijdrovende opdracht heb ik op een andere manier benaderd: de leerlingen weten dat als ze zich niet aan het kader houden ze een tijdje voorin de klas moeten zitten. Dat vinden ze heel erg, waardoor ze dit proberen te voorkomen. Dit is dan ook nog maar één keer gebeurd.

Ik werk veel met binnenkomers en afsluiters (dat zijn de coöperatieve werkvormen binnen de Vreedzame School) voor, tijdens en na de instructie. Hierdoor zijn de lessen boeiend genoeg voor de leerlingen, wat ook bijdraagt aan de orde in de klas. Ook let ik nu veel meer op mijn eigen lichaamstaal.  Hiervoor heb ik goed naar jullie filmpjes gekeken, waar ik veel aan heb gehad.

Erg prettig is de directie mij helpt als een leerling een opdracht niet inlevert. Dit heb ik ontzettend gemist op mijn vorige school.  Ik kan nu rustig en ontspannen voor de groep staan wat zorgt voor een positieve wisselwerking met de groep.

Ik heb het nu erg naar mijn zin en ik hoop dat dat zo blijft!