Zorg en welzijn

Docent Zorg en Welzijn, Katia Demildt, schreef op verzoek van haar leidinggevende een verslag van de cursus Vriendelijk Orde Houden met als doel om haar collega’s hiervan kennis te laten nemen.

20 augustus 2022

7 juni 2022 heb ik de cursus Vriendelijk Orde Houden gevolgd. De aanleiding daarvoor was dat ik een serie lesbezoeken heb gehad nadat ik uit ziekteverlof terugkwam om het werk te hervatten en weer les te geven.
Na de lesbezoeken kreeg ik de suggestie om mijn pedagogische kwaliteiten te verbeteren. Als aanvulling op alle mondelinge toelichtingen die ik heb gehad, was voor mij het volgen van deze cursus een logische stap. Samen met de cursusleider heb ik een aantal onderwerpen besproken, die mij ondersteunen bij de omgang met de leerlingen.

De twee belangrijkste onderwerpen die ik heb meegenomen, zijn:

  1. Maak daar waar mogelijk gebruik van gebaren om te communiceren.
  2. Tracht een leerling met een positieve tip te corrigeren als zijn/haar gedrag niet acceptabel of gepast is in de les.

De cursusleider is muziekdocent geweest, waardoor hij heel erg gewoon is om met signalen/gebaren te communiceren. Denk maar aan een dirigent van een orkest. Met gebaren maakte hij duidelijk aan zijn toehoorders of leerlingen, wat hij bedoelde. Zijn mening is dat gebaren duidelijk zijn en wanneer leerlingen zelfstandig werken, de rust makkelijker bewaard blijft als er minder woorden worden gebruikt.

Daarnaast heeft de cursusleider me er bewust van gemaakt om een leerling aan te spreken op zijn/haar gedrag met een positieve tip. Bijvoorbeeld: graag zie ik dat je aan opdracht 2 op bladzijde 27 gaat werken in je boek. Vervolgens schrijf je deze tip op achter de naam van de leerling op een klassenlijst. Dit doe je enkel als het gedrag van de leerling niet aan je wensen voldoet. Als dezelfde leerling in een volgende les een tip “moet” krijgen, geef je deze leerling een andere tweede tip, die je ook noteert. De daaropvolgende les geef je deze leerling een seintje als geheugensteun dat hij/zij al twee tips heeft vergaard. Wanneer er toch nog een voorval zou plaatsvinden, gaat deze leerling opschrijven wat er is gebeurd en benoemen hoe dit gedrag te veranderen/verbeteren.

De praktijk wijst uit dat leerlingen in de meeste gevallen niet om een schrijfopdracht verlegen zitten en dus hun gedrag voortijdig aanpassen.

Hoe dan ook, het proberen waard.