Algemene Voorwaarden

Stichting Rapucation bijgewerkt april 2022

BESTELLEN

Iedereen kan deelnemen aan de cursus of een boek bestellen via de homepage van www.vriendelijkordehouden.nl

BEZORGEN

Ons cursusboek versturen we per post.

RETOURNEREN

– Stuur het boek retour binnen 14 dagen na ontvangst.
– Het boek mag niet beschadigd zijn.
– Gebruik de originele verpakking voor jouw retourzending
– We vergoeden de kosten van de retourzending niet.
– Bewaar voor de zekerheid het verzendbewijs.

Je kunt contact op nemen met info@rapucation.eu

VOORWAARDEN CURSUS

  • Binnen een week na betaling ontvangt je van ons een mail met informatie over de cursus met als bijlage een pdf van deze algemene voorwaarden.
  • Je neemt deel aan een reguliere-, een opfris- of een onlinecursus
  • Bij de onlinecursus krijg je vooraf materiaal toegestuurd per mail om uit te printen.
  • Bij een online vragenuur ontvang je vooraf geen informatie en is er geen ondersteuning na afloop.
  • Bij de reguliere cursus die plaats vindt in Amsterdam krijg je het boek “Vrede kun je leren”.
  • Een certificaat van deelneming krijg je na de cursus. Bij de onlinecursus krijg je deze  per mail.
  • Na de cursus ontvang je via het e-mailadres rapucation.eu@gmail.com een aantal mails met de vragen die betrekking hebben op het toepassen van Vriendelijk Orde Houden in jouw lespraktijk.
  • Na de cursus krijg je indien gewenst gedurende een tijdens de cursus afgesproken periode begeleiding per mail en kun je de onlineomgeving blijven gebruiken.

CONDITIES
De Stichting Rapucation verplicht zich ertoe de cursus te verzorgen op de afgesproken cursusdatum.
De cursus gaat altijd door behalve in het geval van ziekte en natuurrampen. In dat geval zoeken wij een nieuwe datum. Tijdens de cursus bepalen we de datum waarop de begeleiding per mail eindigt.

GEHEIMHOUDING
De Stichting Rapuction garandeert dat zij informatie die zij verkrijgt tijdens de cursus nimmer ter beschikking zal stellen aan derden. Tijdens de afgesproken periode die voor de begeleiding is uitgetrokken, bewaart de Stiching Rapucation jouw gegevens. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij je zelf aangeeft behoefte te hebben aan extra begeleiding.

GARANTIE / COPYRIGHT STICHTING RAPUCATION :
De stichting is verantwoordelijk voor het actualiseren van het onlinemateriaal dat hoort bij Vriendelijk Orde Houden. Tevens zorgt de stichting voor een geschikte werkruimte voor de cursus. Eigendomsrecht van het onlinemateriaal op de site berust bij de Stichting Rapucation. Delen van het materiaal van de cursus graag in overleg: https://www.vriendelijkordehouden.nl/contact/
Bij toestemming altijd ons websiteadres vermelden.

DECLAREREN BIJ DE SCHOOL
Iedere docent in Nederland heeft recht op bijscholing. Na overmaking van het bijbehorende bedrag aan Rapucation, kun je met je bankafschrift en de mail die je na de betaling van de cursus ontvangt het geld terugvragen aan de administratie van je school.

ANNULEREN CURSUS
Tot 14 dagen na je betaling heb je recht op annulering. Bij ziekte of andere omstandigheden heb je tot 24 uur voorafgaande aan de cursus de mogelijkheid om een andere cursusdag te kiezen. Bij te late afmelding volgt geen restitutie.

Privacy

Bekijk onze privacyverklaring, ons privacyregelment en onze klachtenregeling.
Linken naar deze drie pagina’s staan onder elk product van onze webwinkel.
https://www.rapucation.eu/privacyverklaring/
https://www.rapucation.eu/wp-content/uploads/2018/05/Privacyreglement-Rapucation-mei-2018v6.pdf
https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/klachten/

Bij inschrijving worden deelnemers aangemeld voor de nieuwsbrief van Vriendelijk orde houden.

BETALEN

Je kunt betalen met IDEAL

Als er een te groot bedrag is overgemaakt dan wordt het surplus binnen drie weken teruggestort. Bij inschrijving worden deelnemers aangemeld voor de nieuwsbrief van Vriendelijk orde houden.

De Stichting Rapucation is geregistreerd bij het CRKBO en daarom vrijgesteld van b.t.w.